ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Saturday, May 10, 2008

“ အာရွအလင္းေရာင္ ” မုန္တုိင္းဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ဆန္လွဴ

9 May 2008

အထက္ျမန္မာျပည္ မႏၲေလးၿမိဳ ႔မွ “ အာရွအလင္းေရာင္ ” လူမႈကူညီေရးအသင္း
မွ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း မုန္တုိင္း ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ သိန္း ( ၂၀ ) ဖုိး
“ ဆန္ ” မ်ား ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ လွဴဌာန္းခဲ့။

“ ဒါ ပထမ အသုတ္ပါ သိန္း ( ၂၀ ) ဖုိး ဆန္ဝယ္ၿပီး ေဝးေပးလုိက္တယ္၊ တစ္ျပည္
ခ်င္းစီ ႀကိဳတင္ထုပ္ထားၿပီး တစ္အိမ္ဆင္း တစ္အိမ္တက္ လုိက္ေဝခဲ့တယ္၊ေဒသခံ
ေတြက ဝုိင္းဝန္း အကူအညီ ေပးၾကပါတယ္၊ မေန႔က ေတာင္ဒဂုံ ၁၂၅ ရပ္ကြက္၊
၁၂၈ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေျမာက္ဒဂုံက ရပ္ကြက္အခ်ဳိ ႔မွာ လွဴခဲ့တာပါ၊ ေအးေအး
ေဆးေဆး ပါပဲ၊ ဘာအေႏွာက္အယွက္မွ မရွိပါဘူး။ ေနာက္ထက္လည္း လွဴဖုိ႔
အစီစဥ္ေတြ ရွိပါတယ္ ”