ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Sunday, May 25, 2008

သတင္းဓါတ္ပုံ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ ေရႊတိဂုံဘုရား ေတာင္ဘက္မုခ္အနီးရိွ ကုလ အေထြေထြအတြင္း
ေရးမွဴး ဦးသန္႔၏ ဂူဗိမာန္သုိ႔ ဘန္ကီမြန္း သြားေရာက္ ဂါရ၀ျပဳ


ဒုကၡသည္ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ ျမန္မာျပည္ေရပုိင္နက္
အနီး ေရာက္ရိွေနေသာ အေမရိကန္စစ္သေဘၤာ၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ျမန္မာျပည္
တြင္းသုိ႔ ၀င္ခြင့္မရေသး