ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Friday, August 29, 2008

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အခ်က္ ( ၂ ) ခ်က္ေတာင္းဆုိ

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္ (၂) ပတ္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စားေသာက္ေရးကို တာဝန္ယူပို႔ေဆာင္ရေသာ ကိုျမင့္စိုးအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က၊ သူမ ေတာင္းဆိုေသာ အခ်က္ (၂) ခ်က္ကို နအဖ အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မရွိပါက ကိုျမင့္စိုးအေနျဖင့္ တံခါး လာေခါက္စရာ ေနာက္ထပ္ မလိုေတာ့ဘူးဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

အဆိုပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာင္းဆိုခ်က္ (၂) ခ်က္မွာ
၁။ အင္တာနက္ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္
၂။ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္း၊ ေရွ႕ေန ဦးၾကည္ဝင္း တို႔ျဖင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ စသည့္ အခ်က္ (၂) ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာက္ထပ္ သိရေသာ အခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိမ္မႈ ကိစၥမ်ားကို ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေနေသာ ေဒၚခင္ခင္ဝင္းႏွင့္ အျခားအေဖၚ၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ကိုလည္း နအဖ အေနျဖင့္ အခုေနာက္ပိုင္းရက္မ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ ပိုမို မ်ားျပားလားျခင္း ခံရသည့္ အခ်က္အေပၚလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနျဖင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိ ဟူ၍လည္း သိရပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၂) ခ်က္တြင္ ဒုတိယ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္းႏွင့္ ေရွ႕ေန ဦးၾကည္ဝင္း တို႔ျဖင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ကို လိုက္ေလ်ာေပးလိုက္ေသာ္လည္း ပထမ အခ်က္ျဖစ္သည့္ အင္တာနက္ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳခြင့္ကို ခြင့္မျပဳေသးေသာေၾကာင့္ (၇) ရက္လွ်င္ တစ္ခါ ေပးပို႔ရေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို လက္ခံရမည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၂) ေန႔တြင္ အစားအေသာက္ မ်ားကို ပို႔ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဒီေန႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔သည္ ေနာက္ထပ္ (၇) ရက္ေျမာက္ ေသာ ေန႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အစားအေသာက္ မ်ားကို လက္မခံဘဲ ျငင္းဆိုထားသည္မွာ (၂)ပတ္တိတိ ျပည့္ေျမာက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အစာအငတ္ခံ ဆႏၵျပ၊ မျပဆိုတာကို ေသခ်ာ မသိႏိုင္ေသး ေသာ္လည္း အစားအေသာက္ ေပးပို႔ျခင္းကို လက္မခံ သည္မွာ (၂) ပတ္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ကိုထိုက္ဘေလာ့မွ