ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Friday, September 26, 2008

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲခ်ဳပ္၀င္မ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ ဘက္သို႔ ခ်ီတက္သြား

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲခ်ဳပ္၀င္ ၃၅ ေယာက္တုိ႔သည္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ေနအိ္မ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ဘက္သို႔ စတင္သြား ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စစ္အစိုးရက ကုကၠိဳင္းလမ္း ပိတ္လုိက္ေသာ္လည္း ခ်ီတက္သြားၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ရွိရာ တကၠသိုလ္ရိပ္သာ လမ္းထဲကို ၀င္ေရာက္ သြားနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အေစာပိုင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ လူငယ္ အေယာက္ ၂၀ ႏွင့္ လူၾကီး ၁၅ ေယာက္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

မဇၥ်ိမ မွ