ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Tuesday, September 2, 2008

ဓါတ္ဆီဆုိင္က ျပသနာ မစပဲ လမ္းေဘး ေစ်းသည္က စေတာ့မယ္ ထင္တယ္

( ၁ - ၉ - ၂၀၀၈ ) ည ေန ပိုင္း မ ေမွာင္ ခင္ ေလာက္ က စ ျပီး ၊(ရန္ ကုန္ ျမိဳ ့ ) မ ဟာ ဗႏၶဳ လ လမ္း နဲ့ လမ္း ေတာ္ တမ္း တစ္ ေလွ်ာက္ ( ေရွြ စင္ - ေရွြ ဆိုင္ ) နား ေလာက္ က စ ျပီး ၊ ဆူ ညံ ဆူ ညံ နဲ ့ လမ္း ေဘး ေစ်း သည္ ေတြ ေပါ က္ ကြဲ ေန တဲ့ ေပါက္ ကြဲ မွဳ သံ စဥ္ ေတြ ကို ၾကား ခဲ့ ရ တယ္ လို ့ ၊ အာ ဇာ နည္ ရဲ ့ သ တင္း ေထာက္ တစ္ ဦး ဆီ က သတင္း ၀င္ လာ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ လူ ေတြ ရုပ္ စု ရုပ္ စု နဲ ့ ဆူ ညံ ေန တာ ပဲ လို ့ ေျပာ ပါ တယ္ ။

လမ္း ေဘး ေစ်း သည္ ေတြ ဟာ ည ေန ၊ ေန ေစာင္း လို ့ ၂ နာ ရီ နဲ ့ ၃ နာ ရီ ၀န္း က်င္ ေလာက္ မွာ ဆိုင္ ခင္း လို ့ ရ ၾက တယ္ လို ့ သိ ရ ပါ တယ္ ။ ည ပိုင္း ကို ဆိုင္ သိမ္း ရ မဲ့ အ ခ်ိန္ က ေတာ့ အ မ်ိဳး မ်ိဳး ျဖစ္ ေန တတ္ ပါ တယ္ ။ တစ္ ခါ တစ္ ရံ မွာ စီ မံ ခ်က္ ဆို ျပီး ေစာ ေစာ ဆိုင္ သိမ္း ခိုင္း တာ ေတြ လည္း ရွိ တယ္ ။အ ၾကမ္း ဖ်င္း ဆို ရ ရင္ ေစ်း ေရာင္း ခ်ိ္န္ က ၈ နာ ရီ နဲ ့ ၁၀ နာ ရီ ပတ္ လည္ ေလာက္ ရ တယ္ လို ့ ဆို ရ မွာ ပါ ။ အဲ ဒီ အ ခ်ိန္ အ တြင္း ေစ်း ေရာင္း ခ် ဖို ့ ေစ်း ေကာက္ ကို ဆိုင္ အ ရြယ္ အ စား အ လိုက္ ေန ့ စဥ္ ေပး ၾက ရ ပါ တယ္ ။ ၁၀၀ က အ စ ၅၀၀, ၆၀၀ က်ပ္ အ ထိ အ သီး သီး ေပး ေန ရ ပါ တယ္ ။

ဒီ က ေန ့ ၾကား ရ တဲ့ ျပ ႆ နာ က ေတာ့ ၊ ေန ့ စဥ္ ေပး ရ တဲ့ ေစ်း ေကာက္ ကို ၊ မူ လ ထက္ ၅ ဆ တိုး ေကာက္ လို ့ ျဖစ္ ေန တဲ့ ၊ ဆူ ညံ ပူ ညံ လို ့ သိ ရ ပါ တယ္ ။ ေစ်း သည္ ေတြ က မ ေပး နိုင္ ဘူး လို ့ ေျပာ ေန တာ ကို ေတြ ့ ခဲ့ ရ ျပီး ၊ ေစ်း ေကာက္ လိုက္ ေကာက္ တဲ့ စည္ ပင္ သာ ယာ ယူ နီ ေဖါင္း နဲ ့ အ မ်ိဳး သ မီး ေတြ က ၊ ျမိဳ ့ ေတာ္ ခန္း မ က ေစ်း ေကာက္ ကို ၊ ကန္ ထ ရိုက္ ေပး လိုက္ ျပီ ၊ ဒါ ေၾကာင့္ ဒီ နွဳ န္း နဲ ့ လာ ေကာက္ တာ ၊ မ ေက် နပ္ ရင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး မွဴး ရံုး ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ၊ ျမိဳ့ ေတာ္ ခန္း မ ကို ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ သြား ျပီ ၊ ကြန္ ပ လိန္း တက္ ၾက လို ့ ေျပာ ေန တဲ့ ၊ အ ျပန္ အ လွန္ အ ဆင္ မ ေျပ ညင္း ခံု ေန ၾက တဲ့ အ သံ ေတြ ပါ ပဲ ။ တစ္ ရက္ ၁၀၀ သ မား က ၅၀၀ ျဖစ္ သြား ရင္ တစ္ လ ကို ၁၅၀၀၀ က်ပ္ နဲ ့ ၊ တစ္ နွစ္ ကို ၁၈၀၀၀၀ က်ပ္ ( တစ္ သိန္း ရွစ္ ေသာင္း ) ျဖစ္ ေန ပါ ျပီ ၊ နိုင္ ငံ ေတာ္ က ေကာက္ တဲ့ အ ျမတ္ ခြန္ နွဳန္း ထား နဲ ့ တြက္ ရင္ အ လြန္ မ်ား ေန ပါ ျပီ။

တစ္ ရက္ ၆၀၀ သ မား က ၃၀၀၀ က်ပ္ ေပး ရ မယ္ ဆို ရင္ ၊ တစ္ လ ကို ၉၀၀၀၀ က်ပ္ နဲ ့ တစ္ နွစ္ ကို ၁၀၈၀၀၀၀ က်ပ္ ( ဆယ္ သိန္း နဲ ့ ရွစ္ ေသာင္း ) ျဖစ္ ေန ပါ ျပီ ။ ၾကား လို ့ မွ ေကာင္း ရဲ ့ လား ။ လမ္း ေဘး ေစ်း သည္ ကို တစ္ နွစ္ ဆယ္ သိန္း ေက်ာ္ စည္ ပင္ ခြန္ ေကာက္ ရ တယ္ လို ့ ။ က်ပ္ သန္း ေပါင္း မ်ား စြာ နဲ ့ အ လုပ္ လုပ္ ေန တဲ့ ကုမၸဏီ လည္း မ ဟုတ္ ။ ေရွြ ေရာင္း တဲ့ ေရွြ ဆိုင္ လည္း မ ဟုတ္ ။ ဒီ လို သာ ေကာက္ လို ့ ရ သြား မယ္ ဆို ရင္ ၊ အ ျမတ္ ခြန္ ႒ာ န က ၊ လမ္း ေဘး ေစ်း သည္ ေတာင္ ဒီ ေလာက္ ေကာက္ လို ့ ရ တယ္ ၊ ဆိုင္ နဲ ့ လူ ေတြ ၊ ပြဲ ရံု ေတြ ၊ ကု မၸ ဏီ ေတြ ဆို ရင္ ဘယ္ ေလာက္ ေကာက္ လိုက္ မ လဲ ။ ျပည္ သူ လူ ထု ကို မြဲ သည္ ထက္ မြဲ ၊ ဆင္း ရဲ သည္ ထက္ ဆင္း ရဲ ၊ အ ရင္း ျပဳတ္ ေစ်း သည္ အ မ်ိဳး သ မီး ေလး ေတြ ကို ၊ ျပည့္ တန္ ဆာ ဘ ၀ ေရာက္ ေအာင္ တြန္း ပို ့ ေန ပါ ျပီ ။ ေစ်း သည္ မ်ား က မ ေပး နိုင္ ဘူး လို ့ ကန္ ့ ကြက္ ေန တဲ့ ျပ ႆ နာ ဟာ ေနာက္ ေန ့ ဘာ ဆက္ ျဖစ္ လာ မယ္ လို ့ မ သိ နိုင္ ပါ ။ အ မွိဳက္ က စ ျပ ႆာဒ္ မီး ေလာင္ တတ္ ပါ သည္ ။ နဴ ရာ ၀ဲ စြဲ လဲ ရာ သူ ခိုး ေထာင္း ။ အား ကိုး ရာ မဲ့ ေန ေသာ အ ေျခ ခံ လူ တန္း စား ၏ သည္း ခံ နိဳင္ မွဳ အင္ အား က ဘယ္ ေလာက္ အ ထိ ရွိ နိုင္ ေတာ့ မွာ လဲ ဆို တာ ေစာင့္ ၾကည့္ ၾက ပါ ေတာ့ ခင္ ဗ်ား ။

လူမုိက္သားမို႔ ရမ္းကားေနတဲ့ လမ္းမေတာ္ စည္ပင္

မ ေန ့ က (၁-၉ ၂၀၀၈ ) ေန ့ က လမ္း ေဘး မွ ေခါင္း ရြက္ ဗ်က္ ထိုး ေစ်း သည္ ေတြ ကို ၊ ေစ်း ေကာက္ ငါး ဆ တိုး ေကာက္ ေန တာ လမ္း မ ေတာ္ ျမိဳ ့ နယ္ မွာ လို ့ စိတ္ ခ် ရ တဲ့ သ တင္း ထပ္ ျပီး ေရာက္ လာ ပါ တယ္ ။ လမ္း ေဘး က ဘု ရား ပန္း ေရာင္း တဲ့ ေစ်း သည္ ေတြ ဆို ရင္ မ နက္ ပိုင္း ေစ်း ခ်ိန္ က ေလး ပဲ ေရာင္း တာ ျဖစ္ ျပီး ၊ ေန ့ စဥ္ ေစ်း ေကာက္ ( ၅၀ ) က်ပ္ ပဲ ေပး ေန ရ ခဲ့ ရာ မွ (၁-၉-၂၀၀၈) ေန ့ မွာ ( ၂၀၀ ) က်ပ္ ေကာက္ ခံ တယ္ လို ့ သိ ရ ပါ တယ္ ။ ကန္ ထ ရိုက္ ေပး လိုက္ တယ္ ဆို တာ က လည္း အ မွန္ ပါ ပဲ ။ ေကာက္ ခံ တဲ့ စည္ ပင္ ၀တ္ စံု နဲ ့ အ မ်ိဳး သ မီး ေတြ ကိုယ္ တိုင္ ေျပာ သြား တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ေစ်း ေကာက္ ကို ကံ ထ ရိုက္ က ၄ဆ ၅ဆ တိုး ေကာက္ ျပီး ၊ ဘာ တာ ၀န္ ယူ မွဳ မွ မ ရွိ ပါ ။

ေကာက္ ခံ ေသာ ေငြ ပ မာ ဏ အ တြက္ ၊ ေငြ လက္ ခံ ျဖတ္ ပိုင္း လည္း မ ေပး ပါ ။ စာ ရင္း မ ရွိ အင္း မရွိ ေကာက္ ယူ ေန ျခင္း ျဖစ္ ပါ သည္ ။ သူ တို ့ က ေစ်း ေကာက္ ေကာက္ ျပီး ၊ စည္ ပင္ ရဲ ၊ က ေတာ့ ေစ်း သည္ ေတြ ဆီ က ပ စၥည္း ေတြ ယူ ပါ တယ္ ။ မ ေပး ရင္ ေစ်း ဘမ္း ကို ပါ သိမ္း တယ္ လို ့ သိ ေန ရ ပါ တယ္ ။ ဒါ ေတြ ကို ျမိဳ ့ ေတာ္ ခန္း မ က ျမိဳ ့ ေတာ္ ၀န္ ဆို သူ သိ ပါ သ လား ။ ေန ျပည္ ေတာ္ က ဗိုလ္ သန္း ေရွြ ေကာ သိ ပါ သ လား ။

ဒီ သ တင္း နဲ ့ အ တူ လမ္း မ ေတာ္ စည္ ပင္ အ မွိဳက္ သိမ္း ႒ာ န က ကိုယ္ ထိ လက္ ေရာက္ က်ဴး လြန္ မွဳ တစ္ ခု ပါ ၾကား သိ ရ ပါ တယ္ ။ ၀န္ ထမ္း အ မ်ိဳး သ မီး တစ္ ဦး ၊ အ လုပ္ ( ၂ ) ရက္ ပ်က္ လို ့ ဆို ျပီး ၊ အ လုပ္ ျပန္ တက္ တဲ့ ေန ့ မွာ ၊ ( လမ္း ေၾကာင္း မွဴး ) ဆို သူ က ၊ ပါး နား ရိုက္ ျပီး ေျခ နွင့္ ကန္ ေၾကာက္ သျဖင့္ ၊ ထိုင္ လ်က္ လဲ က် သြား ေသာ ၊ ကိုယ္ ၀န္ ( ၃ ) လ ရွိ ေန သည့္ ၊ ၀န္ ထမ္း အ မ်ိဳး သ မီး တစ္ ဦး ေဆး ရံု တင္ ထား ရ တယ္ လို ့ သ တင္း ရ ရွိ ပါ တယ္ ။ လူ မိုက္ သား ေတြ မို ့ ၊ ဖ ေအ တူ လို ့ ရမ္း ကား ေန တာ ၊ ျမန္ မာ ျပည္ မွာ ဘာ ဥ ပ ေဒ မွ မ ရွိ ဘူး ဆို တာ ျပ ေန တာ ပဲ ျဖစ္ ပါ ေတာ့ တယ္ ။

အာဇာနည္မွ