ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Wednesday, April 2, 2008

သာမညဆရာေတာ္၏႐ုပ္ကလာပ္ အဓမၼအလုခံရ

ကရင္ျပည္နယ္ သာမညေတာင္ရွိ အမ်ားျပည္သူဖူးေျမာ္ႏိုင္ရန္ထားရွိသည့္ သာမညဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကို ယမန္ေန႔ည ၁၂ နာရီႏွင့္ တနာရီအၾကား ေျပာက္က်ား၀တ္စံုမ်ား၀တ္ဆင္ထားသည့္ အမည္မသိလူအုပ္စုတစုက အဓမၼလုယူသြားသည္ဟု သာမညေတာင္ရွိ ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။
အျပည့္အစုံကုိေအာက္ကကြက္လပ္တြင္ကလစ္လုပ္ပါ