ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Friday, May 9, 2008

၆ သိန္းေက်ာ္အသက္ ဆုံးရႈံး၊ ၁ သိန္းေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆုံး

ျပည္တြင္းရွိ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး Mp3 အသံဖုိင္မွ

အေလာင္းေတြကုိ ျဖစ္ကတက္ဆန္း သျဂၤဳိိလ္တယ္၊ ေရထဲေမွ်ာပစ္တယ္၊
အဲဒီေတာ့ ေရာဂါ ကူးစက္မႈေတြက မၾကာခင္ျဖစ္လာေတာ့မယ္၊ ရန္ကုန္ ေရးေဝး
သုသာန္ေတာင္မွ ဂတ္စ္ မရွိလုိ႔ အေလာင္းေတြကုိ စုေပါင္းၿပီးမွသၿဂၤဳိလ္ေနရတယ္၊

နယ္ေတြမွာေတာ့ပုိဆုိးတာေပါ့၊ ေသဆုံးသူေတြေတာင္မွ ဟုတ္တိပတ္တိ
မသၿဂၤဳိလ္ႏုိင္ဘူး ၊ သူတုိ႔ုကဘာလုပ္ေနလဲဆုိေတာ ဖ်ာပုံမွာ သုသာန္ကေန
ညညမွ ျမစ္ထဲေမွ်ာခ်တယ္၊ စစ္တပ္ နဲ႔ ၾကံ့ဖြတ္ေတြက လုပ္တာ၊ အေလာင္းေတြ
ျမစ္ထဲ ေမွ်ာခ်တယ္၊

ကြမ္းျခံကုန္း မွာတင္ ၅၀၀၀၀ ေလာက္ ေသတယ္လုိ႔ိ သိရတယ္၊ လပြတၱာ မွာ
၁၈၀၀၀၀ ေလာက္ရွိတယ္၊ ဖ်ာပုံမွာက ၉၀၀၀၀ ဝန္းက်င္ေသတယ္၊ ကြမ္းျခံကုန္း
မွာ ၅၀၀၀၀ ေလာက္ ေသတယ္၊ ေမာ္ကၽြန္းတုိ႔ ေဒးဒရဲတုိ႔မွာလည္း တစ္မ်ဳိ ႔ကုိ
၅၀၀၀၀ စီေလာက္ ေသတယ္၊ ဘုိကေလးမွာ ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးတယ္၊

အားလုံးက ၆၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ အသက္ဆုံးရႈံးတယ္၊ ေပ်ာက္ဆုံးေနတာ ေတာင္မွ
၁၀၀၀၀၀ ေလာက္ ေပ်ာက္ဆုံးေနတယ္၊ တုိင္း တတုိင္းလုံးမွာ။