ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Tuesday, May 6, 2008

မုန္တုိင္းေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအတုိထြာ

ႏုိင္ငံတကာသတင္းဌာနမ်ား
ေမ ၆၊ ၂၀၀၈

ေသဆုံးမႈ တစ္ေသာင္းခြဲရွိမည္ဟု အစုိးရခန္႔မွန္း(Xinhua)

ယေန႔ညေနပုိင္း အာဏာပုိင္တုိ႔၏ သတင္းရပ္ကြပ္မွ ၾကားသိရသည္မွာရန္ကုန္ႏွင့္
ဧရာဝတီတုိင္းတြင္း မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးသူမွာ အနည္းဆုံး ၁၅၀၀၀
(တစ္ေသာင္းခြဲ)ရိွသည္ဟူ၏။ ဧရာဝတီတုိင္း ဘုိကေလးၿမိဳနယ္အတြင္း ေသဆုံးမႈ
မွာ ၁၀၀၀၀(တစ္ေသာင္း)ထက္ပုိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ဧရာဝတီတုိင္း လပြတၲာ
ၿမိဳ႔နယ္တြင္ အနည္းဆုံး ၁၀၀၀(တစ္ေထာင္)ေသဆုံးသည္။

ေပ်ာက္ဆုံးစာရင္းမွာ ဧရာဝတီတုိင္းအတြင္း ၂၃၇၅ဦး၊ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ၅၀၄ဦး
ျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါသတင္းရပ္ကြပ္က ဆုိပါသည္။

အေစာပုိင္းသတင္းမ်ားတြင္ ဧရာဝတီးတုိင္း ဟုိင္းႀကီးကၽြန္းေပၚရွိ အိမ္ေျခ ၂၀၀၀၀
(ႏွစ္ေသာင္း)နီးပါး ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း၊ လူေပါင္း ၉၂၇၀၂ ဦး အုိးအိမ္ မဲ့သြား
ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

အစုိးရက ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္အဆင္ေျပ
လွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
( သတင္းတက္ခ်ိန္ -ေမလ ၅ရက္၊ ည ၉နာရီ ) မုိးမခ မွ
.................................................................................

mail သတင္း

မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ရြာမ်ားမွာ ကိုင္းေသာင္၊ လႊစာ၊
မိေက်ာင္းအိုင္၊ ေရြး၊ ၾကိဳ႕ကုန္း၊ဓမၼင္းေခ်ာင္းေလး၊ ေလယာဥ္ကြင္း၊
ဆင္းလမ္းၾကီး၊ ေရရြဲ၊ အိုင္မ၊ ကမာ၊ မိဦး၊ ၾကာနီကန္ရြာမ်ားျဖစ္သည္။
ရြာအားလံုးမွာ ဧရာ၀တီတိုင္း လပၸတၲာျမီဳ႕ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ပါတယ္။