ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Thursday, May 8, 2008

လပြတၱာခရုိင္အတြင္း လူေပါင္း ၈၀၀၀၀ ခန္႔ အသက္ဆုံးရႈံး


ၿပီးခဲတဲ့ သီတင္းပါတ္က တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ လပြတၲာခရုိင္အတြင္း
ခန္႔မွန္းေျခလူေပါင္း ၈၀၀၀၀ ခန္႔ ေသဆုံးခဲ့တယ္လုိ႔ ေဒသဆုိင္ရာ စစ္ဖက္အသုိင္း
အဝုိင္းမွ ဒီေန႔ ပဲ တရားဝင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လပြတၱာခရုိင္တြင္ ရြာေပါင္း ၆၃ ရြာရွိတဲ့အနက္ ၁၂ ရြာဟာ မုန္တုိင္းရဲ့ဖယ္ရွားျခင္း
ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီး၊ လူေပါင္း ၈၀၀၀၀ ခန္႔ ေသဆုံးခဲ့တယ္လုိ႔ လပြတၱာၿမိဳ ႔
ရပ္ကြက္တစ္ခုမွ ရယက ဦးတင္ဝင္း က AFP သတင္းဌာနသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္၊

အစုိးရ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ သတင္းဌာနမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကေတာ့ ေသဆုံးသူ
ႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးသူေပါင္း ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိတယ္လုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါ
တယ္။

ရန္ကုန္ရွိ အေမရိကန္သံရုံး ယာယီတာဝန္ခံ ရွရီ ကေတာ့ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ
မွာတင္ ေသဆုံးသူေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိႏုိင္ၿပီး ေဒသရွိ အေဆာက္အဦး ၉၅% ဟာလည္း ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Refer AFP