ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Friday, May 9, 2008

ေလေဘးေထာက္ပံေရး ပစၥည္း အာဏာပိုင္ေတြ သိမ္းတဲ့အတြက္ ကုလ အကူအညီ ရပ္ဆိုင္းရ

09 May 2008 ( voa burmese )

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ
ရတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္အကူအညီ
ေတြကို စစ္အစိုးရကသိမ္းယူသြားတဲ့
အတြက္ ကုလသမဂၢက ျမန္မာျပည္ကို
ပို႔ေပးေနတဲ့အေရးေပၚ အကူအညီေတြ
ကို ရပ္ဆုိင္းလိုက္ပါတယ္။
.
.
အနည္းဆုံး ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေပးပို႔မယ့္ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီ ေလယဥ္ႏွစ္
စင္းစာကို ထိမ္းသိမ္း ထားလိုက္တယ္လို႔ WFP ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္
အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။ စစ္အစိုးရဘက္က ရိကၡာေတြကို သိမ္းဆည္းေနတာ
ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေျဖရွင္းႏိုင္ေသး သ၍ ေနာက္ထပ္ ပို႔မယ့္ ရိကၡာေတြကို
လည္း ရပ္ဆုိင္းထားရလိမ့္မယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ သူတုိ႔မွာ တျခား ေရြးခ်ယ္စရာ
လမ္း မရွိတဲ့အေၾကာင္းလည္း WFP အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ေလေဘးဒုကၡသည္ေတြ
ကို ကူညီေရး ႏုိင္ငံျခားက အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔ေတြကို လက္မခံခဲ့တဲ့အတြက္
အခုလုိ စစ္အစိုးရဘက္က လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္း
အ၀ိုင္းက ပိုၿပီး ေဒါသျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

စစ္အစိုးရက ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေတြကို လက္ခံဘုိ႔ သေဘာတူထားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း အကူအညီေတြကို သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ ျဖန္႔ေ၀မယ္၊ ကိုယ္ပိုင္
အင္အားကို သုံးၿပီး ျဖန္႔ေ၀မယ္လုိ႔ ေျပာဆုိၿပီး ျပည္ပအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ေတြ
ကို လာေရာက္ခြင့္ ျငင္းပယ္ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို တုိက္ခတ္ခဲ့တဲ့ နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း
ႏွစ္ေသာင္းသုံးေထာင္ ေလာက္ ေသဆုံးၿပီး ေလးေသာင္းေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့
ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ
ဦးေရဟာ လူေပါင္းတစ္သိန္းေလာက္အထိ ရွိႏုိင္တယ္လုိ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္