ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Saturday, May 3, 2008

ဆႏၵခံယူပြဲဟာ ယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္စရာမရွိဟု ဘြတ္ရွ္ေျပာ

အေမရိကန္ သမတႀကီး ေဂ်ာ့ရွ္ဘြတ္က စစ္အစုိးရရဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲဟာ လြတ္လပ္
တရားမွ်တၿပီး၊ ယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္စရာ မရွိဘူးဟု ေမလ ၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္
တဲ့ သမတ အိမ္ျဖဴေတာ္ရဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

အေမရိကန္ သမတႀကီးက ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ဒီမုိကေရစီစႏွစ္နဲ႔ေနထုိင္ရဘုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ရၿပီး၊ လာမဲ့ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္မဲ့ ဆႏၵ
ခံယူပြဲဟာ ျပည္သူေတြ ေစာင့္စားေနတာကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးမယ္ ဆႏၵခံယူပြဲ ျဖစ္
သင့္ေပမဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ အေပါင္းပါစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျပည္သူ
ေတြကုိ အႏၲရယ္ေပးမယ့္ အက်ဳိးယုတ္ေစမဲ့ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ
သာ မဲေပးဘုိ႔ဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီဆႏၵခံယူပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိမွာ မဟုတ္သလုိ ယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္စရာလဲ မရွိဘူးလုိ႔ အေမရိကန္ သမတ ဘြတ္ရွ္
က ေျပာဆုိထားပါတယ္။

စစ္အစုိးရဟာ ျပည္သူေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုမ်ားက ေတာင္းဆုိထားတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ၊ ျပည္သူေတြရဲ့ ဆႏၵကုိ ျဖည့္
ဆည္းႏုိင္တဲ့ တရားဝင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္ေရးကုိ လက္မ
ခံပဲ လစ္လွ်ဴရႈထားတယ္၊ UN ကေတာင္းဆုိထားတာေတြကုိလည္း လစ္လွ်ဴရႈ သ
လုိ၊ UN ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဂမ္ဘာရီ နဲ႔လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မလုပ္
ဘူးလုိ႔ ဆုိထားပါထယ္။

သမတႀကီးႏွင့္ သူ႔ရဲ့ဇနီးဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြ ခါးစည္းရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ရက္စက္
ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ ေအာင္က လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ ဆက္
လက္ ကူညီသြားမွာပါလုိ႔ သမတ ဘြတ္ရွ္ က ဆုိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သူ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာစစ္အစုိးရနဲ႔ အေပါင္းပါေတြကုိ အျပစ္ေပးတဲ့စီးပြားေရး
ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈအသစ္ကုိလည္း ကုိယ္တုိင္လက္မွတ္ထုိးထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္လုိ႔
သမတ ဘြတ္ရွ္က သူ႔ရဲ့ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

refer RFA