ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Thursday, May 1, 2008

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အားျပင္းေသာမုန္တုိင္း ျဖတ္ေက်ာ္မည္

အားျပင္းေသာမုန္တိုင္း Nargis သည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို ့ ေမလ ၂ရက္ေန ့တြင္ျဖတ္
သန္းတိုက္ခတ္မည္ျဖစ္ျပီး ကပၸလီပင္္လယ္ျပင္မွု ဗဟိုျပု၍ ျမန္မာနိူင္ငံကမ္းရိုးတန္း
ကမ္းေျခသို ့ 17.8 N, 93.9 E. ေနရာမွ 14:00 GMT အခ်ိန္တြင္ ကုန္းတြင္း
ပိုင္းသို ့ ျဖတ္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္.။မိုးသည္း ထန္စြာ ရြာသြန္း၍ ေလတိုက္ခတ္ႏွူန္းမွာ တနာရီ ၉၂ မိုင္ ႏွဳန္းျဖစ္မည္ဟု
ခန့္မွွန္းပါသည္။

မုန္တိုင္းသည္ အဆင့္ (၁) (category 1) ျဖစ္ျပီးေက်ာ္ျဖတ္ရာေနရာ တို ့တြင္
လွဳိင္းအျမင္ ့ ၄ -၅ ေပခန္ ့ျမင့္တက္ျခင္း။
ခိုင္မာေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို မထိခိူက္ေစနိုင္ေသာ္လည္း သစ္ပင္၊ ျခံဳပင္
မ်ား၊ တဲမ်ား။ မခိုင္မမာ အိမ္ငယ္မ်ား နွင္ ့အခ်ိဳ့ ေျမနိုမ့္ေဒသမ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္္္္္္္
၍ ေရၾကီးနိုင္ပါသည္။
ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ လွိဳင္းၾကီး ဒီေရတက္ ေရလြမ္းမိုးမွူမ်ားရွိနိူင္ပါသည္။
အာဇာနည္မွ