ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Saturday, June 28, 2008

ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္း စစ္ေဆးရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းမ်ားကို ကြင္းဆင္း၊ စစ္ေဆး၊ စာရင္း ေကာက္ခံရန္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးက ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေနအိမ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ၿဂိဳဟ္တု စေလာင္းမ်ားကို စာရင္းေကာက္ခံၿပီး တင္ျပရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ရရိွထားေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မယက႐ံုးမွ ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာ သည္။

၎က “ခယက ကေန ၿပီးခဲ့တဲ့ တနလၤာေန႔က စာ၀င္ထားတယ္။ အဲဒါကို ဆက္ၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေအာက္ေျခ ရယကေတြကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္မွာျဖစ္ပါတယ္္။ ၫႊန္ၾကားခ်က္မွာ စေလာင္းတပ္ဆင္ထားတဲ့ အိမ္လိပ္စာနဲ႔ အမည္ေတြကို စာရင္းေကာက္ခံရန္၊ စာရင္းေကာက္ခံ ရာမွာ အဆိုပါ ေနအိမ္ အေနနဲ႔ ယခင္က ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္း လုိင္စင္ လုပ္ခဲ့ဖူးျခင္း ရွိမရွိ စတဲ့ အခ်က္ အလက္ ေတြပါ ေကာက္ခံရမယ္လို႔ ပါရိွတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ စာရင္းတိတိက်က် ေကာက္ခံၿပီးသည့္ေနာက္ စေလာင္း တပ္ဆင္ထား သူမ်ားကို ဆင့္ေခၚကာ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းကို ဆက္သြယ္ေရးဌာနတြင္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံခိုင္းၿပီး ဒဏ္႐ိုက္ အေရးယူျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ရန္ကုန္မွ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားက လိုင္စင္မဲ့ေတြျဖစ္တယ္။ လိုင္စင္ရွိသူေတြကလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ဆန္း လိုင္စင္ သက္ တမ္း တိုးမယ့္အခ်ိန္က အစိုးရက တိုးခြင့္မေပးလို႔ သက္တမ္းကုန္ဆံုး ေနၾကတယ္။ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္း အားလံုး တရားမ၀င္ျဖစ္ေန တဲ့အတြက္ အစိုးရက အေရးယူသိမ္းဆည္းႏိုင္တယ္” ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရက တရား၀င္ တင္သြင္းခြင့္ မျပဳသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္း အားလံုးသည္ ေမွာင္ခိုပစၥည္း သေဘာသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ၏ ႐ုပ္သံ ခ်ယ္နယ္ (၄) ခုမွလဲြ၍ အျခား ၾကည့္႐ႈစရာ မရွိသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းမ်ားကို လူအမ်ားက တပ္ဆင္ၾကည့္႐ႈေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းမ်ား အားလံုးနီးပါးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္း တိုက္စဥ္ ပ်က္စီး ခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕၌ ျပန္လည္တပ္ ဆင္သူမ်ား ရိွေသာ္လည္း အနည္းငယ္သာ ရိွေသး ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္လအတြင္း၌ အာဏာပိုင္မ်ားက လသာၿမိဳ႕နယ္ ေမာင္ခိုင္လမ္း အတြင္းရွိ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္း အေရာင္းဆိုင္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီး၊ ပစၥည္း မ်ားသိမ္းကာ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားကုိ အာမခံျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ဆိုင္မ်ား ကိုလည္း ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္ ၀န္ခံကတိ လက္မွတ္မ်ား ေရးထိုး ခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္း အေရာင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ တဦးက ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရက ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းမွ ထုတ္လႊင့္ေနသည့္ ေနာ္ေ၀အေျခစိုက္ ဒီဗြီဘီ ႐ုပ္သံခ်ယ္နယ္ကို ျပည္သူမ်ား ၾကည့္႐ႈမည္ကို မလိုလားသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္း အနည္းငယ္သာ တပ္ဆင္ထားသည့္အခ်ိန္၌ ပိုင္ပိုင္ ႏိုင္ႏိုင္ အေရးယူရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာဆိုေနသည္။ ။