ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Sunday, August 17, 2008

ရွစ္ေလးလုံးေန႔တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ား ေထာင္ ၂ ႏွစ္ခဲြစီခ်ခံရ

ရွစ္ေလးလုံးႏွစ္၂၀ ျပည့္ေန႔တြင္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပသူမ်ား ေထာင္ ၂ ႏွစ္ခဲြ စီခ်ခံရေၾကာင္း အတုိက္အခံပါတီေခါင္း ေဆာင္တေယာက္က ယေန႔ေျပာၾကား လုိက္သည္။ ကုလသမဂၢအထူး ကုိယ္စားလွယ္ အီဗရာဟင္ဂမ္ဘာရီ ျမန္မာျပည္ သုိ႔ မေရာက္မီ ၂ ရက္အလုိတြင္ ထုိသုိ႔ စီရင္ခ်က္ ခ်ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ၅ ဦးမွာ ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ထိန္္းသိမ္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။

တရားမ၀င္ စုေ၀းၿပီး၊ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္သည္ ဟူေသာ စဲြခ်က္ျဖင့္ ေထာင္ခ်ခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးသိန္းႏုိင္က ေျပာျပသည္။ ၎တုိ႔သည္ ေရွ႕ေနျဖင့္ ခုခံေခ်ပခြင့္ မရခ့ဲဟု ဦးသိန္းႏုိင္က ဆုိသည္။ ေထာင္ခ်ခံရသူ ၅ ဦးမွာ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အဖဲြ႔၀င္မ်ားျဖစ္သည္။

ရွစ္ေလးလုံး ႏွစ္လည္ေန႔က ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႔တြင္ ဆႏၵျပ၍ ဖမ္းဆီးခံရသူ စုစုေပါင္း ၄၈ အနက္ အမ်ားစုက ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ၎တုိ႔ ၅ ဦးက ေထာင္ခ်ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ရခုိင္ျပည္နယ္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးညီပု ထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရေၾကာင္း၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းခံရသည္ကုိ မသိရေၾကာင္း ဦးသိန္းႏုိင္က ဆုိသည္။

မုိးမခမွ