ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Friday, September 18, 2009

အက်ဥ္းသား ၇၁၁၄ ဦး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရ၊ ႏုိင္ငံေရးသမား ပါမပါ မေသခ်ာေသး


ႏုိင္ငံအႏွံ႔ရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၇၁၁၄ ဦးကုိ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးလုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိအထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ထိန္းသိမ္း ခံေနရသူမ်ား ပါ၀င္မႈ ရိွမရိွ မသိရေသးပါ။အစုိးရ ရုပ္ျမင္သံၾကားက ယေန႔ညေနပုိင္းတြင္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ သတင္းကုိ ေၾကညာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထုိင္မႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ရႈေထာင့္မွ လည္းေကာင္း လႊတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ကုလသမဂၢ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႔မ်ားက ျမန္မာ ျပည္တြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၂၀၀ ထက္မက ရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရကမူ ထိန္္းသိမ္း ခံရသူ အားလုံးမွာ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္္ခ့ဲေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျပန္လြတ္လာသူမ်ားမွာ မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္ေၾကာင္း မသိရေပ။ ယခင္က အစုလုိက္ အျပဳံလုိက္ လႊတ္စဥ္ ကလည္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လက္ တဆုပ္စာ သာ ပါခ့ဲသည္။ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာသူတုိ႔က ဒီမုိကေရစီ အေရး လႈပ္ရွားသူ အဖဲြ႔မ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကား ပါက ထုိအဖဲြ႔မ်ားမွက ၎တုိ႔ လြတ္ေျမာက္ လာေၾကာင္း ေၾကညာၾကသည္။

ဤႏုိင္ငံ၏ အထင္ရွားဆုံး ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမွာ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုသည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ေနသည္။

အစုိးရက အေရးပါသည့္ ေန႔မ်ားတြင္ ရာဇ၀တ္သား အမ်ားစု ပါ၀င္သည့္ လြတ္ၿငိမ္္း ခ်မ္းသာခြင့္မ်ား ေပးေလ့ ရိွသည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လက အက်ဥ္းသား ၆၃၁၃ ဦး ျပန္လြတ္လာရာ ႏုိင္ငံေရးသမား ၂၀ ခန္႔သာ ပါ၀င္သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား အား လႊတ္ေပး ျခင္းမွာ ယေန႔တြင္ အစျပဳျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ မသိရပါ။

မနက္ဖန္ ေသာၾကာေန႔သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထု လႈပ္ရွားမႈကုိ ႏွိပ္ကြပ္ၿပီး အာဏာ သိမ္းခ့ဲသည့္ ၂၁ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္လည္ေန႔ ျဖစ္သည္။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံသုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ သြားေရာက္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္လည္း တုိက္ဆုိင္ေနသည္။

မုိးမခမွ