ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Saturday, September 19, 2009

အက်ဥ္းသား ၇၁၁၄ ဦး လြတ္ၿငိမ္းခြင့္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၄၂ ဦးသာ ပါဝင္ေသး

မေန႔က (၁၈-၉-၀၉)ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား စာရင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၄၂ ဦးသာပါဝင္ေသးသည္။ ၎တုိ႔မွာ …..

၁။ မအိမ့္ခုိင္ဦး(အင္းစိန္)
၂။ ဦးတင္ျမ(အင္းစိန္)
၃။ ကုိညီညီမင္း(ဘူးသီးေတာင္)
၄။ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္သန္႔(အင္းစိန္)
၅။ မုံရြာေအာင္ရွင္(ခ) ဦးေအးၾကဴ(အင္းစိန္)
၆။ ဦးႏုိင္းႏုိင္း(အင္းစိန္)
၇။ မတင္တင္ျမင့္(အင္းစိန္)
၈။ မသန္းသန္းေဌး(အင္းစိန္)
၉။ မသန္းသန္းဆင့္(မႏၲေလး)
၁၀။ မတင္တင္စုိး(အင္းစိန္)
၁၁။ မၾကည္ၾကည္မင္း(အင္းစိန္)
၁၂။ ကုိေဇာ္ထြဋ္ေအာင္(ကေလး)
၁၃။ ဦးတင္မ်ဳိးထြဋ္(ခ)ဦးေက်ာ္ဦး(အင္းစိန္)
၁၄။ ဦးဝင္းျမင့္(အင္းစိန္)
၁၅။ ဦးေက်ာ္ေမာင္(ျမစ္ႀကီးနား)
၁၆။ ဦးေနဝင္း(ျမစ္ႀကီးနား)
၁၇။ ဦးၾကည္လင္း(ျမစ္ႀကီးနား)
၁၈။ ဦးစုိးေဝ(ခ)ဦးသန္းေဇာ္(ျမစ္ႀကီးနား)
၁၉။ ရွင္စေႏၵာဘာသ(အင္းစိန္)
၂၀။ ကုိေအာင္ႀကီး(အင္းစိန္)
၂၁။ ေဒၚမီမီစိန္(အင္းစိန္)
၂၂။ ဦးစုိးဟန္(လားရႈိး)
၂၃။ ဦးဘုိႀကီး(ပဲခူး)
၂၄။ ေဒၚခင္ခင္ေလး(ပဲခူး)
၂၅။ ဦေဖတင္(ပဲခူး)
၂၆။ ဦးတင္ျမင့္
၂၇။ ေဒၚဇင္မာေထြး(ေမာ္လၿမဳိင္)
၂၈။ ကုိမုိးလႈိင္(ေမာ္လၿမဳိင္)
၃၉။ ကုိမုိးလြင္(ေမာ္လၿမဳိင္)
၃၀။ ကုိမ်ဳိးမင္းလြင္(ေမာ္လၿမဳိင္)
၃၁။ မေဌး(ခ)မစန္းစန္းျမင့္(အင္းစိန္)
၃၂။ ကုိသက္ဦး(ေတာင္ငူ)
၃၃။ ဦးပႏၷိတ(ခ)ဦးျမင့္ေအး(ေတာင္ငူ)
၃၄။ ကုိေဇာ္ထြန္း(ေတာင္ငူ)
၃၅။ ကုိဘုိဘုိ(ျမင္းျခံ)
၃၆။ မစႏၵာ(ျမင္းျခံ)
၃၇။ ကုိျပည့္ၿဖဳိးေအာင္(ဖားအံ)
၃၈။ ဦးဝဏၰစုိး(ဖားအံ)
၃၉။ ဦးဘခ်စ္(သာယာဝတီ)
၄၀။ ကုိေအးမင္းမင္း(သာယာဝတီ)
၄၁။ ကုိထြန္းထြန္း(သာယာဝတီ)
၄၂။ ကုိေရႊသာ(သာယာဝတီ)

အာဏာပုိင္မ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၅၀ ေလာက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသားခြင့္တြင္ ပါဝင္သည္ဟု ေၾကာညာထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလုံး ၄၂ ေယာက္သာ လြတ္ေသးေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း(ျမန္မာႏုိင္ငံ) မွ မေန႔က သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။