ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Thursday, March 20, 2008

ခံစားရသမွ် ေဝငွပါသည္

သရဲ

တေစၲေျခာက္ရင္ ဣတိပိေတာရြတ္၊
သရဲေျခာက္ရင္ သမၺဳေဒၶရြတ္၊
သရဲကုိ ဣတိပိေတာမလုပ္နဲ႔
ဣတိပိဆုိ၊ ေတာဘဂဝါလု႔ုိ ျပန္ရြတ္သတဲ့။
ကေလးပုံျပင္
ေမွာင္ရီျပျပ၊ အေမ႔ နားမွ ၾကားခဲ့ဖူးတယ္။ ။

ဒီေန႔ုေတာ့
ဆူးေလနဲအေနာ္ရထာ ေဒါင့္မွာ။
ဂုဏ္ေတာ္၉ပါး မရ၊
သမၺဳေဒၶဂါထာလည္းမရ။
လူထုကေမတၱာပုိ႔ မရ၊
သံဃာေတာ္ေတြပရိတ္ရြတ္လုိ႔လည္းမရ။
ေျခာက္လွန္႔ရုံသက္သက္ မဟုတ္
လူေတြရဲ့ဝိဉာဥ္္ကုိပါႏႈတ္ယူေနတဲ့
အဲဒီသရဲစိမ္းေတြကုိ
ဘာနဲ႔ ေတာထုတ္ရမွာလဲ အေမ။ ။

ၾကယ္စင္လတ္( ၂၇၊၉၊၂၀၀၇ )