ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Monday, April 7, 2008

စာေရးဆရာမႀကီး လူထုေဒၚအမာ ကြယ္လြန္

လူထုေဒၚအမာ(၉၂)ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔က မဟာဂႏၶာရုံေက်ာင္းတုိက္တြင္ ဆြမ္းေလာင္းလွဴေနစဥ္(၂၉/၁၁/၀၇)

ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးေလာကႏွင့္စာေပေလာကသားမ်ားအထုူးရုိေသေလးစားၾကေသာ
စာေရးဆရာမႀကီး လူထုေဒၚအမာ (၉၃) ႏွစ္သည္ ဒီေန႔(၇/ဧပရယ္/၀၈)မနက္
၈နာရီ ၃၇မိနစ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႔တြင္ လူႀကီးေရာဂါျဖင့္ကြယ္လြန္သြားသည္။