ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Monday, April 21, 2008

နအဖ ရဲ့ မန္းသၾကၤန္တြင္း ေထာက္ခံမဲေပးေရးလႈပ္ရွားမႈ


စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မူးႀကီးသန္းေရႊ ရဲ့ ဇာတိ မႏၲေလးတုိင္း
ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႔နယ္ ကုိယ္စားျပဳ သၾကၤန္အလွျပယာဥ္ တြင္ ေထာက္ခံမဲ ေပးေရး
ႏႈိးေဆာ္ထားပုံ။
ဒါေပမဲ့ မႏၲေလးလူထုက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္( ၂၀ )ေက်ာ္ေလာက္ ကတည္းက စၿပီး
အလွျပယာဥ္ေတြ၊ သံခ်ပ္ကားေတြကုိ အားေပးမႈေလွ်ာ့ေလွ်ာ့လာတာ ခုဆုိရင္ၾကည့္
မဲ့သူ မရိွသေလာက္ပါဘဲ။