ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Tuesday, April 22, 2008

ျမန္မာအက်ဥ္းသားမ်ား မေလးေထာင္ကုိ မီးရႈိ႔

ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာန
၂၁၊ ဧပရယ္၊ ၂၀၀၈

ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းရိွ ျမန္ျပည္သားမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ ဝင္မ်ား

မေလးရွားႏုိင္ငံ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတစ္ခုတြင္အက်ဥ္းက်ေနေသာျမန္မာျပည္သား
အနည္းဆုံး ( ၆၀ )သည္ တတိယႏုိင္ငံသြားေရာက္ခုိလႈံရန္ ျငင္းပယ္ခံရေၾကာင္း
သိရသျဖင့္ ယေန႔ ဆူပူအုံၾကြၿပီ အေဆာက္ဦးတစ္ခုကုိ မီးရႈိ႔ခဲ့ၾကသည္။
ဆူပူသူမ်ားက စခန္းတစ္ေနရာတြင္ စုေဝးၿပီး ျခံစည္းရုိးသံဇကာကုိ ၿဖိဳလွဲရန္
ႀကဳိးစားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံရဲအရာရိွ အုိစမာအဗဒူလာ ကုိ ကုိးကားၿပီး ေဒလီးစတား
သတင္းစာအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။
တာဝန္ရွိသူ အာဏာပုိင္တုိ႔က ငွင္းတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း သုိ႔ေသာ္
လည္း ငွင္းတုိ႔က အၾကမ္းဖက္ဆူပူခဲ့ၿပီး ရုံးခန္းအတြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္ မီးရႈိ႔ခဲ့ေၾကာင္း
အရာရွိက ရွင္းျပသည္။
အေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ လုံျခဳံေရးတပ္သား ၂၀၀ ခန္႔ တာဝန္ခ်လုိက္သည္
ဟု ဆုိသည္။
အဆုိပါစခန္းတြင္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမရွိေသာ ျပည္ပအလုပ္သမား ၈၂၀ ကုိ
ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ၂၁၈ ဦးမွာ ျမန္မာျပည္သားမ်ားျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။
“ အမႈကုိ စုံစမ္းေနတုန္းပဲ၊ အခုခ်ိန္မွာေျပာႏုိင္တာကေတာ့ ဒီလူေတြဟာ တတိယ
ႏုိင္ငံတစ္ခုခုကုိ သြားေရာက္ေနထုိင္ ခုိလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားတာ ပယ္ခ်ခံရလုိ႔ စိတ္
မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနၾကတယ္ဆုိတာပါပဲ” ဟု အရာရွိက ဆက္လက္ေျပာျပသည္။
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပါ။