ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Sunday, April 27, 2008

ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေရွ႔ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ခြင့္ရ

ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေရွ႔ေမွာက္တြင္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာအမ်ားစုက ကန္႔ကြက္မဲ
ထည့္ခြင့္ရ
မိုးေသာက္ၾကယ္
ဧျပီ ၂၇၊ ၂၀၀၈


မဲေပးရန္ ဖိတ္စာရ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ အလုပ္သင္ဗီဇာႏွင့္ ေရာက္ရွိေန
သူမ်ားသာမက တရား၀င္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားၾကေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ
ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအပါအ၀င္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ေရွ႔ေမွာက္တြင္ ယေန႔(ဧၿပီလ ၂၇ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႕)နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔လယ္
၁၂း၃၀ အထိ က်င္းပႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားအဖဲြ႔အစည္းမွတာ၀န္ခံမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မွ
ဆရာမတဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႔မွ တာ၀န္ခံတဦးတို႔က
ဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳလုပ္ေပးတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။

ျမန္မာသံရုံးက ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာမ်ားအားလုံး မဲေပးခြင့္ရရွိေစေရးအတြက္အခ်ိန္
မီ၊ ျပည့္စုံေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ မိမိတို႔က ထိုသို႔က်င္းပေပးရတယ္
လို႔ တာ၀န္ခံဂ်ပန္အမ်ဳိးသားမ်ားက သတင္းေထာက္မ်ား၊ လံုျခံဳေရးရဲမ်ားႏွင့္ဂ်ပန္
တီဗီြသတင္းဌာနမ်ားေရွ႔မွာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါတယ္။


လူမ်ားစုေရွ႔ေမွာက္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ရလဒ္ကေတာ့ နအဖ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မူၾကမ္းအတြက္ ေထာက္ခံမဲ ၆ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၂၄ မဲ ႏွင့္ ပယ္မဲ ၂ မဲတို႔
ရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ယမန္ေန႔က ဂ်ပန္ရဲမ်ားက ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ လူစုခြဲခဲ့ရတာဟာ
အထင္အျမင္မွားျပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သံရုံးကို ဆႏၵျပသူျမန္မာမ်ား
ပိတ္ဆို႔ေႏွာက္ယွက္ေနလို႔ အေရးယူေပးရန္ ျမန္မာသံရုံးတာ၀န္ခံမ်ားက တိုင္
ၾကားခဲ့လို႔ လုံျခဳံေရးရဲမ်ားက လူစုခြဲရာမွာ သံရုံးေရွ႔ေရာက္ျမန္မာမ်ားနဲ႔ အဓိက
ရုဏ္းသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ရတာ့့ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိကိစၥအတြက္လည္း ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတယ္လို႔ သိရပါတယ္။