ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Friday, September 25, 2009

ငါးေထာင္တန္ ေငြစကၠဴမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထြက္ရိွ

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ငါးေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴသစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ေဝေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားက မေန႔ည(၂၄-၉-၀၉) သတင္း တြင္ ေၾကညာသြားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ ကို ျမန္မာ့ ႐ုပ္ျမင္က ထုတ္လႊင့္ သြားရာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျပည္သူ လူထု အတြင္း လည္ပတ္ သံုးစြဲ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေငြစကၠဴတြင္ ဆင္ျဖဴ ရတနာပံုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ကို ေနာက္ခံထားသည္။

ထင္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသာ ေၾကညာခ်က္ ေၾကာင့္ လူအမ်ား အုတ္ေအာ္ေသာင္း နင္း ျဖစ္ကုန္ျပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ တက္ေတာ့ မည္ဟု စိုးရိမ္ ကုန္ၾက သည္ဟု ရန္ကုန္ရွိ မဇၩိမ သတင္းေထာက္က ေျပာသည္။